Ahşap Takoz Takoz Kanallı Takoz Özel Kanallı Ahşap Takoz


Yumuşak Kereste: Kerestenin bu çeşidi en çok, çam, ladin, köknar, sedir ve bazı serviler gibi kozalaklı ağaçlardan elde edilir. Bunların çoğu yaz kış yapraklarını dökmez. Gövdeleri kıvrımlı değildir, yukarı doğru dümdüz uzanır. Yumuşak kereste, sert keresteye göre çok daha hafif, sağlam, fakat kıymıklı olur. Buna karşılık eğilip bükülmesi azdır. Bu çeşit kereste en çok yapı malzemesi olarak ve kapı, kutu gibi şeylerin yapımında kullanılır.

Keresteler ayrıca dayanıklı oluşlarına, üzerilerinde bulunan damarlara, çatlaklara ve budaklara göre de sınıflara ayrılır. Bu sınıflandırma, keresteler fabrikadan çıktıktan sonra yapılır. En iyi cins kereste, budaksız olanıdır. Budaklı kerestelere, adi kereste denir. Bunların da ayrıca iyi ve kötü cinsleri bulunur.

Koçist Orman Ürünleri
Ahşap Takoz Takoz Kanallı Ahşap Takoz Takoz Özel Kanallı Ahşap Takoz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *